Efter Gunilla Bergströms bortgång lever kulturskatten vidare – med stort jubileum.