Det är ett stort steg att sluta med napp. Nyutkomna ”Nappresan” berättar om en inre resa, ”Vart ska napparna?”