Björn Wiman: Sätt ut de nya manlighetsprofeterna i skogen och se hur det går.