Så väntas robotisering det närmaste decenniet revolutionera arbetsmarknaden.