Pressens opinionsnämnd anser att tidningen brutit mot god publicistisk sed.