Catia Hultquist: Den gamla sexpositivismen får nu ge vika för avhållsamhet.