Enligt en sammanställning från Unesco har totalt 152 kulturplatser i Ukraina helt eller delvis förstörts sedan Ryssland invaderade landet i…