I sin nya roman återvänder Édouard Louis till det förflutna som han ägnat nästan hela sitt liv åt att lämna, och skildra.