Starka vänskaper var en utlösande faktor i islamistiska radikaliseringens sista fas.