I ”Ageplay” krånglar sig Amanda Apetrea och Lisen Rosell ner i en vagga och förlustar sig på välling och vin.