Jan Holmberg: Tarantino påminner oss om att allt kunde ha varit annorlunda.