Niklas Ekdal om hoten och skandalerna som nu har väckt en akut debatt.