New York-börsens ledande index gick åt olika håll på tisdagen. Uppåt drog bland andra energibolagen sedan priset på råolja stigit kraftigt.