Zignsec, som utvecklar plattformar för id-verfieringslösningar, redovisar ett ebitda-resultat på -5,5 miljoner kronor (-3,6) för det första kvartalet 2023.