Zalandos rapport för det andra kvartalet nådde inte upp till förväntningarna, trots att försäljningen ökade med över 20 procent i det svåra modeklimatet. Det Kinnevikägda bolaget fortsätter satsa på Norden.