Den amerikanska hedgefonden Muddy Waters har tagit en kort position i Stockholmsbörsens mest blankade bolag Intrum.