Anders Ygeman (S) säger att han ”inte känner till” att tjänstemän på infrastrukturdepartementet utövat påtryckningar på Svenska kraftnäts…