Näringsutskottet kallar in Anders Ygeman och Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe för att de ska förklara sig.