Efter DN:s granskning • Hemlig uppgörelse skulle generera miljarder till elbolagen.