Det norska sportdetaljhandelsföretaget XXL avser permittera 1.000 anställda i Norge, som en konsekvens av en ”signifikant” nedgång i…