Xspray Pharma, som utvecklar läkemedel med så kallad amorf struktur, redovisar ett rörelseresultat på -29,2 miljoner kronor (-17,3) för det andra kvartalet 2022.