Forskningsbolaget Xintela redovisar ett rörelseresultat på -15,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2023 (-16,0).