Donald Trumps vägran att nominera nya medlemmar till WTO:s överprövningsorgan hotar tvistlösningssystemet, en av WTO:s…