Wise Group, verksamt inom rekrytering och konsultuthyrning, redovisar ett ebitda för det första kvartalet 2024 på 8,7 miljoner kronor (16,3).