Fastighetsbolaget Wihlborgs har omstrukturerat sin portfölj av räntederivat efter en översyn av koncernens ränteriskhantering. Genom det har undervärden om cirka 940 miljoner kronor realiserats, skriver bolaget i ett pressmeddelande.