Klädbolaget Wesc uppger att den nyligen avslutade rekonstruktionen av dotterbolaget We International i kombination med den genomförda riktade nyemissionen ger förutsättningar för att klara kassaflödet de kommande sex månaderna.