Waystream, som säljer infrastruktur till fibernätmarknaden, redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2024 på -1,9 miljoner kronor (0,3).