Byggföretaget Wästbygg har köpt 55 procent av Falkenberg Tröinge Utveckling, ett projektbolag som planerar att utveckla en större rastplats med hotell, restaurang, handel, kontorshotell och en större laddstation för elfordon vid Falkenberg.