De tvära kasten i stämningsläget kring handelsförhandlingarna mellan USA och Kina bestod på onsdagen i en pånyttfödd…