På 40 år har antalet ansökningar om värkning mer än halverats, trots stor befolkningsökning. Utvecklingen är densamma för antalet verkställda avhysningar. Samtidigt ökar problematiken kring avhysningar av kriminella, visar Fastighetsnytts och Di:s granskning.