Nordea har återkommande hävdat att beslutet om att vd Casper von Koskull skulle avgå fattades den 30 juni. Samma dag som banken skickade ut ett pressmeddelande om det. Handlingar hos finska FI visar dock att insiderinformation uppstod mer än två veckor tidigare.