Volvos vd Martin Lundstedt talar på kapitalmarknadsdagen i Göteborg.