Ledamöterna i Volvos styrelse har beslutat att avstå 20 procent av sina styrelsearvoden under 2020.