EU har framgångsrikt skapat välfärd, fred och säkerhet åt sina invånare under årtionden.