Kina har i över tio år varit Volvo Cars största marknad men konkurrensen har skärpts från nya bilbolag, även inom Geelygruppen.