Ledningen hoppas att ny form av abonnemang ska ta fart under året.