Den tyska delstaten Baden-Württemberg tänker stämma Volkswagen på grund av de manipulerade utsläppstester som uppdagades 2015.