Industrigruppen Volati har omvandlat sitt ägande på 65 procent av aktierna i modeföretaget me&i till preferensaktier.