Styrelsen för VNV Global har beslutat att återköpa egna stamaktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2024.