Forskningsbolaget Vivesto, som förut hette Oasmia, redovisar ett rörelseresultat på -21,5 miljoner kronor (-26,3) för det första kvartalet 2023.