Vitrolifes ordförande Jón Sigurdsson köpte den 19 juli 5.400 aktier i medicinteknikbolaget för drygt 0,9 miljoner kronor.