Regimen i Peking går balansgång mellan att få fart på ekonomin och hejda viruset.