Mäklarnas åtgärder: Videovisningar och begränsat antal besökare.