Den amerikanska banken Wells Fargo redovisar ett justerat resultat per aktie på 0:93 dollar för det fjärde kvartalet…