Omsorgsbolaget Ambea redovisar ett resultat efter skatt för det fjärde kvartalet 2019 på 36 miljoner kronor (32).