Probiotikabolaget Probi redovisar ett rörelseresultat på 30,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (7,6). Resultatet per aktie uppgick till 2,10 kronor (0,08).