Vindkraftbolaget Arise redovisar ett resultat efter skatt på 46 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (-173). Nettoomsättningen uppgick till 150 miljoner kronor (42).