Köparnas önskemål har ändrats på grund av pandemin