Många har valt bort pappmuggar för miljön • Är de ändå bäst om man vill undvika smitta?