Genom att strypa gasleveranserna till Europa genomför Rysslands president Vladimir Putin en ”ekonomisk attack”.